Otwarta bankowość
PKO Banku Polskiego

Wyślij wniosek o dostęp do API
Welcome
PKO Bank Polski

Chcesz przetestować usługi PSD2 dla klientów PKO Banku Polskiego?

Jeżeli zamierzasz świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach, inicjowania płatności i/lub potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym poprzez API PKO Banku Polskiego, skontaktuj się z nami.
Przedstawiciel banku zweryfikuje zgłoszenie i w przypadkach kwalifikujących się do usług PSD2 przekaże dokumentację umożliwiającą podłączenie się, i skorzystanie ze środowiska testowego API PKO Banku Polskiego.

Sign in

Wyślij formularz

Zgłoś się do
PKO Banku Polskiego

Authorize

Weryfikacja

Pracownik banku
skontaktuje się
w celu weryfikacji

Experiment

Eksperymentuj z API

Testuj usługi na
środowisku
testowym Sandbox

Wniosek o dostęp do API PKO Banku Polskiego

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do środowiska testów integracyjnych API w zakresie usług PSD2, skontaktuj się z nami.